Nasze doswiadczenie – to Wasz sukces!

Przewóz kosztownego sprzętu z Tajwanu dla fermy drobiu w Rosji

Przewóz kosztownego sprzętu z Tajwanu dla fermy drobiu w Rosji

W styczniu-lutym 2012 roku firma TELS zrealizowała dostawę projektową — transport ładunku w postaci sprzętu dla fermy drobiu. Zleceniodawcą została duża firma rosyjska. Sprzęt stanowiła taśmowa linia produkcyjna (do pakowania jaj) o wartości około 2,5 mln dolarów.  

Była to pierwsza sprzedaż usługi danemu Zleceniodawcy. Firma TELS na etapie składania ofert rywalizowała z innymi firmami logistycznymi. Z naszej strony zaproponowano kilka opcji przebiegu trasy oraz ceny dostawy ładunku. Ostatecznie wybrano naszą firmę. Firma TELS została określona przez Zleceniodawcę jako najbardziej solidna i profesjonalna dla realizacji skomplikowanego przewozu kosztownego ładunku, a reputacja TELS jako wystarczająco wysoka, żeby nie mając bezpośredniego doświadczenia ze współpracy z nami powierzyć to zlecenie. Ubezpieczenie  ładunku również powierzono naszej firmie.

Ładunek o objętości 11 kontenerów (10 High Cube oraz 1 dwudziestostopowy) na początku stycznia wypłynął z portu Taizhong (Tajwan). Przeładunek wykonano w Niemczech, port docelowy — Ryga, skąd transportem drogowym ładunek w stanie nienaruszonym i w uzgodnionym terminie został dostarczony Zleceniodawcy do rejonu narofomińskiego w obwodzie moskiewskim w trzeciej dekadzie lutego.

Osobliwością przewozu było to, że wszystkie jedenaście kontenerów trzeba było dostarczyć do Zleceniodawcy jednocześnie na podstawie wspólnego kompletu dokumentów. Należało z góry uzgodnić z kontrahentami obowiązkowe jednoczesne podstawienie pod załadunek jedenastu naczep do przewozu kontenerów, ponieważ niepodstawienie mogło spowodować powstanie dodatkowych kosztów w porcie.
 
Klient był zadowolony z realizacji zamówienia. Składając podziękowania pracownikom TELS, Zleceniodawca poinformował o tym, że przekazał swoim partnerom dane kontaktowe oraz pozytywne referencje dla firmy TELS.


Back to the list


Proszę o telefon

Aktualności TELS

18.09.2020 Zagrożenia i ograniczenia na rynku przewozów towarowych ze względu na kryzys polityczny na Białorusi

Kryzys polityczny w Republice Białorusi bez wątpienia doprowadzi do negatywnych konsekwencji gospodarczych dla samej republiki oraz z dużym prawdopodobieństwem - do zmian na rynku przewozów towarowych między Unią Europejską, a Federacją Rosyjską. W szczególności należy spodziewać się redystrybucji przepływów ładunków tranzytowych, jeśli Mińsk zrealizuje swoje groźby w odpowiedzi na sankcje ze strony Polski i krajów bałtyckich.

07.09.2020 Oszuści się zaktywizowali: w jakich sytuacjach dochodzi do kradzieży ładunków?

Na tle wzrostu zdarzeń o charakterze przestępczym na rynku przewozów towarowych, Departament Prawny Grupy Kapitałowej TELS po raz kolejny przypomina swoim pracownikom i kontrahentom, jak ważne jest przestrzeganie „zasad prewencji” kradzieży ładunków oraz procedur dopuszczania podwykonawców do przewozu.

19.08.2020 TELS utrzymuje dodatnią dynamikę na tle ujemnych wskaźników rynkowych

Dział Marketingu Grupy TELS przedstawił kierownictwu firmy analizę pracy z klientami za pierwsze półrocze 2020 roku. Ogólne efekty współpracy przedstawiają się następująco: w I półroczu 2020 r., w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku, wzrost zleceń transportowych Grupy TELS wyniósł 5%, wzrost uzyskanego dochodu - 6%.

Mapa strony