Nasze doswiadczenie – to Wasz sukces!

WPROWADZENIE

Niniejsza polityka prywatności została opracowana przez nasz zespół w celu udzielenia jak najpełniejszych informacji Użytkownikom, którym nie jest obojętne to, jak są wykorzystywane i chronione ich dane osobowe zbierane poprzez online serwisy naszych spółek oraz udzielenia Państwu jak najpełniejszych informacji o sposobach, środkach i skali zbierania takich danych osobowych, ich zachowania, ochrony i administrowania.

W celu głębszego zrozumienia tego, jak i jakie dane osobowe są zbierane przez serwisy online z nazwami domen "telsgroup.ru", "telsgroup.com", "telsgroup.com.de", "telsgroup.pl", "telsgroup.cz", "telsgroup.by", z "www" i bez, w tym pod nazwami, jak one są następnie zachowywane, wykorzystywane, przekazywane i chronione, prosimy Państwa o uważne zapoznanie się z niniejszą polityką.

TERMINY I DEFINICJE STOSOWANE W NINIEJSZEJ POLITYCE

Strona internetowa / strony internetowe” – witryny umieszczone w sieci globalnej z nazwami domen "telsgroup.ru", "telsgroup.com", "telsgroup.com.de", "telsgroup.pl", "telsgroup.cz", "telsgroup.by", z "www" i bez, w tym pod nazwami, oraz inne witryny administrowane przez OOO „TELS-RUS”.

„Serwisy online”czyli „Zasoby internetowe” – witryny internetowe oraz serwisy mobilne, blogi czy aplikacje, ankiety i formularze do zbierania danych, środki do rozsyłania newsowej, reklamowej lub innej korespondencji, które są umieszczane albo udostępniane przez OOO „TELS-RUS”.

„Dane osobowe” – informacje o osobach odwiedzających strony internetowe, które mogą być wykorzystywane (w tym w połączeniu z innymi informacjami) dla identyfikacji konkretnej osoby, nawiązania z nim (nią) kontaktu i/lub ustalenia jego (jej) lokalizacji.

„Pan(i)” czyli „Użytkownik” – każda osoba, która otrzymuje dostęp do zasobów internetowychz nazwami domen "telsgroup.ru", "telsgroup.com", "telsgroup.com.de", "telsgroup.pl", "telsgroup.cz", "telsgroup.by", z "www" i bez, w tym pod nazwami.

KTO ZBIERA PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Dane osobowe, które Państwo udostępniają poprzez witryny internetowe, znajdują się pod kontrolą OOO „TELS-RUS” (125130 skr. poczt. 572, Federacja Rosyjska, Moskwa, ul. Nowodmitrowskaja 2-1, 9 piętro, pomieszczenie LXIII, LXIV, Tel.: +7 495 134 43 81 Faks: +7 495 134 03 66 E-mail: inbox@telsgroup.ru), jednocześnie te dane w razie konieczności mogą zostać przekazane TELS Transeuropean Logistic Services Ltd. (Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej), włącznie z przedstawicielstwami; OOO „T.E.L.S.–BY”, OOO „ART LOGISTIC” (Republika Białoruś); OOO „TELS-RUS”, OOO „TELS Logistic”, OOO „TELS Cargo Line” (Federacja Rosyjska); OOO „TELS UKRAINA” (Ukraina); TELS Polska Sp. z.o.o. (Rzeczpospolita Polska); TELS CZ spol. s.r.o. (Republika Czeska) zgodnie z Państwa lokalizacją lub regionem, w którym Państwo będą korzystać z usług.

JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERA OOO „TELS-RUS” POPRZEZ ZASOBY INTERNETOWE?

Zawsze, kiedy Państwo odwiedzają nasze witryny internetowe, wykorzystujemy pliki cookies i inne podobne technologie oraz zbieramy informacje o urządzeniu (włącznie z adresem IP), za pomocą którego Państwo korzystają z naszych zasobów internetowych, oraz dane logów serwerów podczas korzystania z witryn internetowych.

Podczas wypełniania formularzy na naszych stronach internetowych zbieramy informacje, które Państwo wpisują w odpowiednich polach, klikając na „Wyślij”. Z reguły za pomocą formularzy umieszczonych na naszych witrynach zbieramy dane o Państwa:

- Imieniu;

- Adresie e-mailowym;

- Adresie pocztowym;

- Numerze telefonicznym;

- Numerze faksu

- Nazwie organizacji (spółki lub podmiotu gospodarczego, w którego imieniu Państwo działają);

- Identyfikatorze w Skype lub innym serwisie umożliwiającym wymianę wiadomości z możliwością przeprowadzenia rozmów głosowych i wideo;

- Innych danych niezbędnych dla wypełnienia odpowiedniego formularza.

KIEDY OOO „TELS-RUS” ZBIERA PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Podczas odwiedzania przez Państwa witryn internetowych – ograniczony zakres danych (pliki cookies i inne podobne technologie z wykorzystaniem narzędzi Google™, Yandex™ i 1C-Bitrix™), oraz podczas wypełniania odpowiednich formularzy na takich witrynach. Z reguły (ale nie wyłącznie) wykorzystujemy wymienione formularze do:

- Przybliżonego obliczenia kosztów dostawy i ubezpieczenia;

- Zbierania Państwa opinii i referencji;

- Umożliwienia Państwu zwrócenia się z zapytaniem do pomocy technicznej lub innych specjalistów;

- Umożliwienia Państwu subskrypcji newsletterów lub innych wiadomości (do zarządzania subskrypcjami stosujemy MailChimp™);

- Zbierania Państwa odpowiedzi na bieżące oferty pracy;

- Umożliwienia Państwu zamówienia rozmowy ze specjalistą na interesujące Państwa tematy;

- Umożliwienia Państwu zaoferowania własnego transportu;

- Innych celów związanych z oferowaniem naszych usług i serwisów, rozszerzenia ich listy oraz zbierania informacji o ich jakości, w tym z zastosowaniem portali społecznościowych i komunikatorów internetowych (messengerów).

JAK OOO „TELS-RUS” WYKORZYSTUJE ZEBRANE OD PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Dane zgromadzone w czasie użytkowania przez Państwa witryn internetowych i/lub zawarte w odpowiednich wypełnionych przez Państwa formularzach wykorzystujemy do:

- Personalizacji pod kątem Państwa potrzeb serwisów, usług i informacji, dostarczanych Państwu poprzez zasoby internetowe;

- Polepszenia zarówno zasobów internetowych, jak i serwisów, usług i informacji udzielanych za ich pośrednictwem;

- Jak najszybszego i najprecyzyjniejszego reagowania na Państwa zapytania, opinie, uwagi i propozycje;

- Zarządzania sondażami, promocjami i innymi ofertami specjalnymi w razie ich występowania;

- Zbierania od Państwa opinii i rankingów na temat świadczonych usług i udostępnianych serwisów, propozycji uczestniczenia w sondażach;

- Nawiązania z Państwem kontaktu w związku z Państwa zapytaniami – odpowiadania na zapytania kierowane do pomocy technicznej, wysyłania zażądanych informacji i newsletterów, udzielenie informacji o obliczonych na Państwa żądanie kosztów oraz innych informacji.

JAK OOO „TELS-RUS” CHRONI ZEBRANE OD PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe zebrane przez nas są przechowywane w chronionym systemie (sieci) w postaci zaszyfrowanej, dostęp do nich ma jedynie ograniczone grono osób na podstawie praw dostępu. Każdy pracownik OOO „TELS-RUS” lub spółki partnerskiej mający dostęp do danych osobowych odbył specjalne szkolenia i został odpowiednio poinformowany o niedopuszczalności rozpowszechniania takich danych (z możliwością pociągnięcia do odpowiedzialności).

Na dodatek, wszystkie udostępniane przez Państwa dane osobowe są przekazywane w postaci zaszyfrowanej z wykorzystaniem protokołu kryptograficznegoSecure Sockets Layer (SSL).

Ponadto wszystkie systemy komputerowe, bazy elektroniczneOOO „TELS-RUS”, włącznie z tymi, które są przetrzymywane u naszych dostawców usług hostingowych i innych spółek partnerskich, regularnie są skanowane pod kątem obecności szkodliwego kodu albo dostępu do informacji bez zezwolenia, prowadzi się rejestr operacji dokonanych na danych osobowych. W razie wykrycia jakiegokolwiek wycieku danych lub znaków nawet pośrednio świadczących o wtórnym dostępie do danych osobowych, właściwe organy i Państwo (z wykorzystaniem znanych nam danych kontaktowych), jako źródło tych danych, zostaną odpowiednio poinformowani w ciągu 72 godzin po wykryciu takiego wycieku.

Pozatym w OOO „TELS-RUS” została wdrożona polityka oddzielnego przechowywania zgromadzonych danych osobowych. W zależności od ich przeznaczenia w niektórych przypadkach dane nie są przechowywane na naszych serwerach, lecz są lokowane na serwerach spółek partnerskich świadczących usługi w zakresie zbierania, przetwarzania i zarządzania newsletterami, analityką odwiedzania i wykorzystania witryn itd.

My, OOO „TELS-RUS”, oraz nasze spółki partnerskie stosujemy praktykę ograniczenia terminu przechowywania danych, czyli przechowujemy Państwa dane osobowe tylko dopóki to jest konieczne. Kiedy konieczność przechowywania danych znika – dane osobowe użytkowników są usuwane. Niemniej jednak dane statystyczne, które z wysokim prawdopodobieństwem nie mogą doprowadzić do identyfikacji konkretnej osoby, są zachowywane.

WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES

Pliki cookies to małe pliki, które nasze witryny internetowe lub dostawcy usług (spółki partnerskie Google™, Yandex™, których skrypty są zaimplementowane do naszych witryn) zachowują w pamięci urządzenia, z którego Państwo otrzymują dostęp do naszych stron internetowych za pomocą Państwa przeglądarki (jeżeli jej ustawienia nie blokują tych działań). Takie pliki umożliwiają systemom naszych witryn i serwisom spółek partnerskich identyfikację Państwa przeglądarki w przyszłości podczas powtórnego dostępu do witryn internetowych lub serwisów spółek partnerskich oraz zapamiętanie pewnych informacji dotyczących Państwa preferencji.

Wykorzystujemy pliki cookies po to, żeby zwiększyć poziom komfortu podczas użytkowania naszych zasobów internetowych, również przy wypełnianiu formularzy. Takie pliki sprzyjają lepszemu zrozumieniu Państwa zainteresowań i preferencji opartych na poprzedniej aktywności na naszych stronach, co umożliwia polepszenie jakości udostępnianych przez nas serwisów i świadczonych usług.

Również wykorzystujemy cookies po to, żeby zebrać dane o odwiedzalności naszych witryn internetowych, źródłach ruchu użytkowników, szczegółach współdziałania użytkowników z witryną w celu następnego polepszenia świadczonych usług i wdrożenia nowych rozwiązań do witryn internetowych w przyszłości.

W szczególności wykorzystujemy pliki cookies dla:

- Zbierania i przechowywania danych wysyłanych przez Państwa poprzez odpowiednie formularze na witrynach internetowych OOO „TELS-RUS”;

- Zrozumienia i zapamiętywania preferencji użytkowników dla następnych odwiedzeń witryn internetowych OOO „TELS-RUS”;

- Śledzenia skuteczności reklamy oferowanych przez OOO „TELS-RUS” usług;

- Zbierania danych o odwiedzeniach witryn OOO „TELS-RUS” i współdziałania użytkowników z nimiw celu następnego polepszenia świadczonych usług i wdrożenia nowych rozwiązań do witryn internetowych w przyszłości.

Możemy wykorzystywać serwisy do przetwarzania plików cookies, udostępniane przez zaufane osoby trzecie działające w naszych interesach.

Państwo mogą skonfigurować swoje urządzenie, z którego Państwo dokonują dostępu do witryn internetowych w ten sposób, żeby dostawać powiadomienia o wysyłaniu (otrzymywaniu) plików cookies albo zablokować wysyłanie (otrzymywanie) tych plików. Obecnośćlub brak takich opcji oraz ich aktywację Państwo zazwyczaj mogą znaleźć w ustawieniach albo w rozdziale „pomoc” swojej przeglądarki.

Jeżeli w ustawieniach swojej przeglądarki Państwo wyłączą pliki cookies – to nie wpłynie na dostępność serwisów i usług, z których Państwo korzystają poprzez witryny internetowe OOO „TELS-RUS”.

WSPÓŁDZIAŁANIE OOO „TELS-RUS” Z OSOBAMI TRZECIMI W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

OOO „TELS-RUS” nie sprzedaje, nie wymienia oraz nie przekazuje w inny sposób otrzymanych od Państwa danych osobowych osobom trzecim, dopóki nie otrzyma od właściciela danych odpowiedniej zgody. To stwierdzenie nie dotyczy naszych spółek partnerskich, do których należą dostawcy usług hostingowych i inne osoby, które udzielają nam wsparcia w zakresie administrowania i dopracowania witryn internetowych lub pomagają polepszyć Państwa doświadczenia użytkownika przy wykorzystaniu witryn internetowych, udzielają wsparcia w zakresie zarządzania newsletterami lub zarządzania reklamą usług i serwisów dopóty, dopóki takie spółki partnerskie zgadzają się na nierozgłaszanie otrzymanych danych osobowych, podejmowanie wystarczających działań w celu ich ochrony, bezpieczeństwa i oferowanie swoich usług zgodnie z niniejszą polityką prywatności lub na zasadach umożliwiających zapewnienie wyższego poziomu prywatności, ochrony i przejrzystości właścicielowi danych osobowych. Również możemyprzekazywać daneosobowe, kiedytojestkoniecznedla przestrzegania prawa, zapewnienia przestrzegania zasad naszej witryny lub ochrony naszych praw lub praw własności, albo bezpieczeństwa.

Niemniej jednak informacje, które nie należą do danych osobowych i nie mogą zostać wykorzystane (w tym w połączeniu z innymi informacjami) dla identyfikacji konkretnej osoby, nawiązania z nim (nią) kontaktu i/lub ustalenia jego (jej) lokalizacji, mogą być przekazywane osobom trzecim w celach marketingowych lub reklamowych.

Współpracujemy z osobami trzecimi (takimi jak Google™ i Yandex™), które wykorzystują m.in., DART cookies, do oferowania osobom odwiedzającym nasze witryny internetowe reklamy opartej na poprzednich odwiedzeniach witryn w sieci globalnej.

Wymieniona współpraca może być wykorzystywana przez nas w celu remarketingu (m.in. z wykorzystaniem portali społecznościowych oraz komunikatorów internetowych obsługujących pliki multimedialne oraz pozwalających na połączenia głosowe i rozmowywideo) i zbierania informacji o preferencjach, danych demograficznych gości witryn internetowych.

Informacje o tym, jak i jakie otrzymane przez Google™ i Yandex™ dane są wykorzystywane, oraz o możliwościach zarządzania nimi i zarządzania preferencjami w reklamie Państwo mogą znaleźć na odpowiednich stronach tych spółek lub wykorzystując odpowiednie rozszerzenia w swoich przeglądarkach (w razie ich dostępności).

Musimy zaznaczyć, że OOO „TELS-RUS” dopuszcza możliwość śledzenia zachowania użytkowników na naszych witrynach internetowych udostępnianą przez serwisy postronnych programistów (Google™, Yandex™, 1C-Bitrix™).

Ze względu na wykorzystanie usług osób trzecich oraz wymagania prawne w niektórych regionach Państwa dane osobowe w razie braku bezpośredniego zakazu prawnego i powstania technicznej i/lub administracyjnej potrzeby, mogą być przechowywane na serwerach umieszczonych na terenie dowolnego państwa, według uznania OOO „TELS-RUS” lub zgodnie z wymaganiami odpowiedniego prawa.

W tym przypadku pracownicy i partnerzy OOO „TELS-RUS” podejmą wszelkie możliwe działania, aby:

- zostały zapewnione wszystkie środki dla zabezpieczenia Państwa danych i obrony ich przed dostępem osób nieuprawnionych, lub…

-…aby wymagania prawne w zakresie przetwarzania danych osobowych w kraju ich przechowywania odpowiadały wymaganiom w zakresie przetwarzania danych osobowych w kraju ich pochodzenia.

LINKI DO OBCYCH ŹRÓDEŁ

Niekiedy, w razie podjęcia przez OOO „TELS-RUS” odpowiedniej decyzji, na naszych zasobach internetowych możemy umieszczać linki do produktów i serwisów osób trzecich. Takie zasoby internetowe, należące do osób postronnych, mają osobne, w niektórych przypadkach niepodobne do niniejszych polityki prywatności i zasady użytkowania. OOO „TELS-RUS” nie ponosi (i nie może ponosić) odpowiedzialności za treści i działania, które mogą mieć miejsce na zasobach internetowych osób trzecich.

Niemniej jednak ciągle dążymy do polepszenia jakości świadczonych przez nas usług i oczekujemy od Państwa opinii i komentarzy odnośnie treści i działań mających miejsce na zasobach internetowych z nazwami domen "telsgroup.ru", "telsgroup.com", "telsgroup.com.de", "telsgroup.pl", "telsgroup.cz", "telsgroup.by", z "www" i bez, w tym pod nazwami.

NIEZGODA UŻYTKOWNIKÓW NA ŚLEDZENIE DZIAŁAŃ

OOO „TELS-RUS” szanuje Państwa prawo do anonimowości w sieci globalnej i nie dyskryminując w żaden sposób (z wyjątkiem przypadków, kiedy to jest konieczne z przyczyn technicznych) nie ogranicza funkcjonalności naszych witryn internetowych. Dajemy państwu prawo do stosowania przeglądarek z aktywowanymi funkcjami „Do not track” lub wykorzystania fałszywych plików cookies.

UCZCIWE WYKORZYSTANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH I PRZESTRZEGANIE PRAWA

Wierzymy w to, że sumienne wykorzystanie danych osobowych jest ważnym składnikiem reputacji spółek i odpowiedzialnie traktujemy ich ochronę.

Dla wyrażenia niezgody na dalsze wykorzystanie, usunięcia, przekazania, sprecyzowania skali i dawności zbierania, sprawdzenia aktualności i korekty zebranych od Państwa danych osobowych Państwo mogą skontaktować się z reprezentantem OOO „TELS-RUS” wykorzystując odpowiedni formularz.

Zarazem Państwa dane osobowe mogą zostać zebrane i zachowane w przypadkach, gdy do tego zobowiązuje prawo kraju Państwa pobytu lub regulującego działalność OOO „TELS-RUS”. W niektórych przypadkach, gdy tego bezpośrednio wymaga odpowiednie prawo, OOO „TELS-RUS” ma obowiązek przechowywania informacji (na przykład, dla celów księgowości i innej podobnej dokumentacji) i nasi pracownicy nie mogą ich usunąć na Państwa żądanie ze względu na prawny zakaz takiej czynności.

Również w przypadkach, gdy prawo bezpośrednio zobowiązuje do ujawnienia przechowywanych danych osobowych i nie pozostawia OOO „TELS-RUS” innego wyboru, będziemy musieli wykonać takie wymaganie kompetentnego organu (żądanie organów ścigania, nakaz sądowy).


Aktualności TELS

29.06.2020
TELS otrzymała wysoką ocenę w dziedzinie CSR

Szanowni współpracownicy i partnerzy, z dumą informujemy, że w tym roku nasza spółka przeszła audyt zgodności z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), otrzymując Srebrny Medal i zajmując honorowe miejsce w TOP 25% wśród wszystkich firm, które przechodzą ocenę zgodności CSR na platformie EcoVadis.

16.06.2020
Obowiązkowe znakowanie obuwia i leków w Federacji Rosyjskiej rozpocznie się od 1 lipca

Data rozpoczęcia obowiązywania obowiązkowego znakowania leków, obuwia i papierosów kodami Data Matrix z rejestracją w systemie "Честный ЗНАК" (Chestnyy ZNAK) przenosić się dłużej nie będzie.