Nasze doswiadczenie – to Wasz sukces!

  • 16.11.2016 Sytuacja kryminalna na drogach Europy i Rosji się pogarsza

    Tendencją ostatniego czasu jest wzrost przestępstw na trasach międzynarodowych i zwiększenie się ilości oszustw, związanych z przywłaszczeniem ładunków.

  • 01.11.2016 Sytuacja na rynku morskich przewozów kontenerowych Rosji i Ukrainy się poprawia

    Porty kontenerowe Ukrainy w styczniu-wrześniu 2016 roku powiększyły przetwarzanie ładunków kontenerowych o 29% w porównywaniu do odpowiedniego okresu w ubiegłym roku, informuje Ministerstwo infrastruktury republiki. Całkiem w ciągu tego okresu przetworzono 454 tys. TEU. (W 2015 roku zmniejszenie przeładunku kontenerów w portach morskich Ukrainy wynosiło 30%).


Aktualności 1 - 2 do 2
Pierwsza | Poprzedni(a) | 1 | Następny | Ostatnie Wszystkie