Nasze doswiadczenie – to Wasz sukces!

  • 26.07.2019 Przygotowujemy się do obowiązkowego znakowania opon

    Zgodnie z wymogami Rządu Federacji Rosyjskiej do 2024 r. planowane jest utworzonie systemu do znakowania towarów identyfikacyjnymi znakami kontroli. Zakłada się, że do tego czasu większość towarów konsumpcyjnych, które są sprzedawane, produkowane i importowane na terytorium Rosji powinny będą musiały być oznakowane i zarejestrowane w systemie ogólnokrajowym.

  • 05.07.2019 Logistyka w branży automotive, kierunek wschodni

    Czym obecnie jest branża motoryzacyjna z pozycji partnera logistycznego zapewniającego dostawy części i podzespołów samochodowych do krajów EaWG – w naszej rozmowie z ekspertem z Grupy TELS, kierownikiem projektu Automotive Sergiejem Kretovichem.


Aktualności 1 - 2 do 2
Pierwsza | Poprzedni(a) | 1 | Następny | Ostatnie Wszystkie