Nasze doswiadczenie – to Wasz sukces!

  • 12.06.2018 Studium przypadku Project Cargo: obiekty o długości 33 m i wadze 104 t z Polski do Białorusi przez Ukrainę

    Project Cargo oznacza dostawy skomplikowanych ładunków, takich jak linie produkcyjne, duże partie sprzętu, fabryki itp., jak również przewozy wielkogabarytowych i ciężkich ładunków, wymagające dogłębnego zbadania trasy, oraz zakładające możliwość ingerencji w infrastrukturę drogową.Specjaliści Grupy TELS zdobyli ogromne doświadczenie w zakresie różnych projektów logistycznych. Poniżej przedstawiamy studium przypadku jednej z takich dostaw.


Aktualności 1 - 1 do 1
Pierwsza | Poprzedni(a) | 1 | Następny | Ostatnie Wszystkie