Nasze doswiadczenie – to Wasz sukces!

  • 27.04.2017 Jak zmniejszyć koszty logistyki?

    Tndencje w gospodarce wymagają od wielu przedsiębiorców i oddziałów logistycznych zmniejszenia kosztów. O tym, jak TELS pomaga klientom osiągnąć ten cel, opowiada ekspert spółki TELS

  • 27.04.2017 Białoruś, chociaż z opóźnieniem, ale jednak podpisała Kodeks Celny EaWG

    11 kwietnia 2017 roku, trzy i pół miesiące  po tym, jak nowy Kodeks Celny został podpisany przez wszystkich innych członków Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej, Republika Białoruś także postawiła swój podpis pod tym dokumentem.


Aktualności 1 - 2 do 2
Pierwsza | Poprzedni(a) | 1 | Następny | Ostatnie Wszystkie