Nasze doswiadczenie – to Wasz sukces!

  • 28.02.2011 1 000 000 ton ładunków przewiezie TELS w 2011 roku

    Wyniki ubiegłego 2010 roku oraz ambitne plany na przyszły rok stały się przedmiotem dyskusji na rocznym zebraniu pracowników Mińskiego Oddziału, które odbyło się 26 lutego.

  • 04.02.2011 Optymizacja transportu morskiego w TELS

    Podstawowym czynnikiem wyróżniającym firmę TELS na rynku transportu morskiego jest silne nastawienie na optymizację usług. W tym celu w firmie realizowane są:


Aktualności 1 - 2 do 2
Pierwsza | Poprzedni(a) | 1 | Następny | Ostatnie Wszystkie