Wiadomości TELS

TELS rozszerza sieć magazynów konsolidacyjnych dla ładunków drobnicowych

Grupa Spółek TELS posiada 9 magazynów konsolidacyjnych: na terenie Niemiec (3 magazyny), Włoch, Hiszpanii, Polski, Litwy i Białorusi (2 magazyny).

Kogo wybiera Exxon? Takich jak TELS

Rosyjski oddział Grupy Spółek TELS uzyskał certyfikat potwierdzający spełnienie przez ZAO „TELS-RUS” wymagań ExxonMobil wobec przewoźnikа. Jest to druga firma w Rosji, która uzyskała taki certyfikat.

Rejestracja znaku towarowego TELS na terenie Rosji

Posiadanie praw do znaków towarowych TELS i ТЕЛС zarejestrowano w Państwowym Rejestrze Znaków Towarowych i Usługowych Federalnej Służby ds. Własności Intelektualnej Federacji Rosyjskiej 24.12.2009 roku. Termin ważności rejestracji: 07.04.2018 roku.

Międzynarodowa rejestracja znaku towarowego TELS

Znak towarowy kolorowy TELS zarejestrowano w trzech klasach MKTU (35,36,39) w 31 krajach świata: