Nasze doswiadczenie – to Wasz sukces!

  • 01.04.2010 Kogo wybiera Exxon? Takich jak TELS

    Rosyjski oddział Grupy Spółek TELS uzyskał certyfikat potwierdzający spełnienie przez ZAO „TELS-RUS” wymagań ExxonMobil wobec przewoźnikа. Jest to druga firma w Rosji, która uzyskała taki certyfikat.

  • 15.01.2010 Rejestracja znaku towarowego TELS na terenie Rosji

    Posiadanie praw do znaków towarowych TELS i ТЕЛС zarejestrowano w Państwowym Rejestrze Znaków Towarowych i Usługowych Federalnej Służby ds. Własności Intelektualnej Federacji Rosyjskiej 24.12.2009 roku. Termin ważności rejestracji: 07.04.2018 roku.

  • 13.01.2010 Międzynarodowa rejestracja znaku towarowego TELS

    Znak towarowy kolorowy TELS zarejestrowano w trzech klasach MKTU (35,36,39) w 31 krajach świata:


Aktualności 141 - 143 do 143
Pierwsza | Poprzedni(a) | 4 5 6 7 8 | Następny | Ostatnie Wszystkie