Nasze doswiadczenie – to Wasz sukces!

Rejestracja znaku towarowego TELS na terenie Rosji

15.01.2010 Posiadanie praw do znaków towarowych TELS i ТЕЛС zarejestrowano w Państwowym Rejestrze Znaków Towarowych i Usługowych Federalnej Służby ds. Własności Intelektualnej Federacji Rosyjskiej 24.12.2009 roku. Termin ważności rejestracji: 07.04.2018 roku. 

Back to the list