Wiadomości TELS

Z Chin do USA przez Rosję — nowa alternatywa w łańcuchach dostaw

Z Chin do USA przez Rosję — nowa alternatywa w łańcuchach dostaw

Aby zdywersyfikować łańcuchy dostaw, operatorzy logistyczni rozwijają alternatywne trasy przewozów z Chin na wschodnie wybrzeże Ameryki Północnej, korzystając z rosyjskich kolei i portów bałtyckich.

Nowe osiągnięcie TELS w sferze społecznej odpowiedzialności biznesu

Nowe osiągnięcie TELS w sferze społecznej odpowiedzialności biznesu

W lipcu br. spółka TELS po raz kolejny wzięła udział w audycie zgodności z zasadami Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, zwiększając swój wynik o 8 punktów!

Czego nie wiedziałeś o towarowym transporcie lotniczym

Czego nie wiedziałeś o towarowym transporcie lotniczym

Rynek towarowych przewozów lotniczych jest wyjątkowy. Wiele tu zaskakuje: od praktyki współpracy z agentami, po często nieoczekiwane zachowania linii lotniczych. Mimo to TELS świetnie się rozwija na tym rynku, wykazując unikalne zdolności i przodując w rozwiązywaniu wielu problemów.

Rynek przewozów lotniczych przyspiesza pomimo wielokrotnie wyższych stawek

Rynek przewozów lotniczych przyspiesza pomimo wielokrotnie wyższych stawek

Popyt na usługi przewozu ładunków transportem lotniczym wzrósł w kwietniu 2021 r. o 12% w porównaniu do tego samego okresu w 2019 r.

Nie przewiduje się sezonowych obniżek stawek w okresie letnim

Nie przewiduje się sezonowych obniżek stawek w okresie letnim

Lato na rynku usług transportu samochodowego zazwyczaj charakteryzowało się niewielkim sezonowym spadkiem stawek frachtu firm transportowych. Firmy spedycyjne, zawierając roczne umowy ze swoimi klientami, kształtowały warunki umów uwzględniając ten czynnik.

Nowa linia TELS dla przewozów ładunków drobnicowych z Rosji do Europy

Nowa linia TELS dla przewozów ładunków drobnicowych z Rosji do Europy

Specyfika rynku przewozów drobnicowych między Rosją, a Unią Europejską sprowadza się do tego, że na kierunku z UE do Federacji Rosyjskiej istnieje wiele usług w zakresie dostawy ładunków drobnicowych w transporcie ciężkim, w kierunku odwrotnym zaś ładunki drobnicowe są transportowane głównie transportem niskotonażowym.

Dostawa towarów z Chin do Europy koleją stała się tańsza od transportu morskiego

Dostawa towarów z Chin do Europy koleją stała się tańsza od transportu morskiego

Koszt dostawy towarów koleją w kontenerach pomiędzy Azją, a Europą spadł poniżej kosztów transportu drogą morską.

Wysokie stawki za przewozy lotnicze utrzymają się z powodu braku równowagi pomiędzy podażą, a popytem

Wysokie stawki za przewozy lotnicze utrzymają się z powodu braku równowagi pomiędzy podażą, a popytem

Deficyt możliwości przewozowych na rynku towarowych przewozów lotniczych wynosi obecnie ok. 30%, chociaż poziom obrotu towarowego jest obecnie wyższy niż w okresie przed pandemią.

Przepływ kontenerów kolejowych między Chinami, a Europą wzrósł 2,5-krotnie

Przepływ kontenerów kolejowych między Chinami, a Europą wzrósł 2,5-krotnie

W okresie od stycznia do lutego 2021 r. za pośrednictwem infrastruktury kolei rosyjskich na kierunku Chiny-Europa-Chiny przetransportowano 109,3 tys. TEU.

Zautomatyzowane kompleksy inspekcyjne przyspieszą transport kontenerów koleją z Chin

Zautomatyzowane kompleksy inspekcyjne przyspieszą transport kontenerów koleją z Chin

Służba prasowa rosyjskiego koncernu państwowego Rostec (Ростех) informuje o planach do 31 grudnia 2021 r. wyposażyć kolejowe punkty kontrolne na granicy rosyjsko-chińskiej w kompleksy inspekcyjno – kontrolne (KIK), które pozwolą na automatyczną kontrolę towarów bez zatrzymywania pociągu.

Post-pandemiczny syndrom dla gospodarki: ryzyko fali niewypłacalności

Post-pandemiczny syndrom dla gospodarki: ryzyko fali niewypłacalności

Ogromny wzrost wydatków państwowych spowodował gwałtowny wzrost globalnego zadłużenia. W 2020 r., starając się wesprzeć gospodarkę spustoszoną przez pandemię koronawirusa, banki centralne wprowadziły bezprecedensową obniżkę stóp procentowych. W efekcie globalne zadłużenie gwałtownie wzrosło o 19,5 biliona dolarów.

Linie żeglugowe gubią kontenery na morzu. Jak zabezpieczyć swoje interesy?

Linie żeglugowe gubią kontenery na morzu. Jak zabezpieczyć swoje interesy?

Według The Wall Street Journal, w ostatnich miesiącach kilka statków towarowych, w wyniku różnych incydentów, straciło znaczną liczbę kontenerów.

Logistyka w okresie pandemii: podsumowanie 2020 roku, prognozy na rok 2021

W 2020 roku funkcjonowanie rynku usług transportowo-logistycznych znacząco różniło się od poprzednich okresów. Zgromadzone wcześniej doświadczenia pracy operatorów logistycznych w sytuacjach kryzysów gospodarczych i politycznych znalazły w minionym roku jedynie częściowe zastosowanie, gdyż głównym czynnikiem wpływającym na pracę całej gospodarki światowej stała się pandemia COVID-19.

Potencjał sektorów rynku i ich zachowanie podczas pandemii

Kontynuujemy publikację wyników audytu marketingowego branży logistycznej w nowych warunkach. W niniejszym artykule poruszony zostanie temat potencjału różnych sektorów rynku i ich zachowania w sytuacjach kryzysowych, analogicznych do pandemii COVID-19.

Logistyka 2020-2021: życie po pandemii

Dział analityki i badań marketingowych Grupy Kapitałowej TELS przeprowadził audyt marketingowy branży logistycznej w nowych warunkach. Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie jednej z części raportu: trendów rynkowych, które ukształtowały się i umocniły w wyniku pandemii i które będą kształtować przyszłość logistyki transportu.

Flota pojazdów TELS została uzupełniona nowymi pojazdami

W październiku bieżącego roku do floty pojazdów TELS trafiła nowa partia pojazdów ciężkich, składająca się z 7 pojazdów MAN z naczepami kurtynowymi KRONE MEGA Liner

Globalni spedytorzy zwiększają przychody w obliczu maksymalnego spadku światowego handlu

Według danych firmy analitycznej Transport Intelligence pandemia koronawirusa doprowadziła do spadku wolumenu przewozów na rynku towarowych przewozów lotniczych i morskich o 11,6% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Zagrożenia i ograniczenia na rynku przewozów towarowych ze względu na kryzys polityczny na Białorusi

Kryzys polityczny w Republice Białorusi bez wątpienia doprowadzi do negatywnych konsekwencji gospodarczych dla samej republiki oraz z dużym prawdopodobieństwem - do zmian na rynku przewozów towarowych między Unią Europejską, a Federacją Rosyjską. W szczególności należy spodziewać się redystrybucji przepływów ładunków tranzytowych, jeśli Mińsk zrealizuje swoje groźby w odpowiedzi na sankcje ze strony Polski i krajów bałtyckich.

Oszuści się zaktywizowali: w jakich sytuacjach dochodzi do kradzieży ładunków?

Na tle wzrostu zdarzeń o charakterze przestępczym na rynku przewozów towarowych, Departament Prawny Grupy Kapitałowej TELS po raz kolejny przypomina swoim pracownikom i kontrahentom, jak ważne jest przestrzeganie „zasad prewencji” kradzieży ładunków oraz procedur dopuszczania podwykonawców do przewozu.

TELS utrzymuje dodatnią dynamikę na tle ujemnych wskaźników rynkowych

Dział Marketingu Grupy TELS przedstawił kierownictwu firmy analizę pracy z klientami za pierwsze półrocze 2020 roku. Ogólne efekty współpracy przedstawiają się następująco: w I półroczu 2020 r., w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku, wzrost zleceń transportowych Grupy TELS wyniósł 5%, wzrost uzyskanego dochodu - 6%.