Nasze doswiadczenie – to Wasz sukces!

Praca w TELS

O sukcesach Grupy Spółek TELS decyduje kompetentny, zaangażowany i usatysfakcjonowany zespół pracowników, który gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług. Zdajemy sobie sprawę, że najważniejszym kapitałem naszej firmy są ludzie. 

Kompetencje, które cenimy i rozwijamy wśród naszych pracowników, to przede wszystkim:

  • praca zespołowa
  • orientacja na rezultat
  • orientacja na klienta zewnętrznego i wewnętrznego.

Poszukujemy ludzi otwartych i innowacyjnych, cenimy pasję i kreatywność. 

Każda przesłana do nas aplikacja jest uważnie czytana i analizowana pod kątem dopasowania do profilu kompetencyjnego stanowiska.

Wybrane osoby zapraszamy na rozmowę do naszego biura. Na spotkaniu rekrutacyjnym będziemy chcieli lepiej poznać Twoje doświadczenie, predyspozycje, umiejętności i oczekiwania. Spotkanie to również okazja dla Ciebie do lepszego zapoznania się z firmą – profilem pracy, warunkami, itp. Rozumiemy, że decyzja o podjęciu współpracy jest zawsze obustronna, dlatego postaramy się odpowiedzieć na każde Twoje pytanie. 

Zależy nam, aby kompetencje naszych pracowników były jak najlepiej dopasowane do profilu danego stanowiska, dlatego też w trakcie procesu rekrutacji wykorzystujemy dodatkowe elementy, takie jak: testy psychometryczne, testy wiedzy i umiejętności, sprawdzanie referencji. Część rozmowy może być również przeprowadzona w języku obcym, jeśli jego znajomość jest wymagana na danym stanowisku.

Wszystkim osobom zaproszonym przez nas na rozmowę kwalifikacyjną udzielamy informacji zwrotnej bez względu na wynik procesu rekrutacji.

Szanujemy Kandydatów, ich czas i zaangażowanie, a cały proces rekrutacji prowadzimy profesjonalnie i w przyjaznej atmosferze, co zostało potwierdzone otrzymaniem przez nas godła:


logo- Przyjazna Rekrutacja..png

Jeśli chcesz do nas dołączyć, sprawdź nasze oferty pracy.

Nawet jeśli aktualnie nie ma oferty na stanowisko, które by Cię interesowało, a chciałbyś pracować w naszej firmie, prześlij swoje cv na adres: box4cv@telsgroup.pl

-----------------------------------------------------------------------------------

W cv prosimy o wpisanie następującej zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym cv przez TELS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-717, ul. Kłopotowskiego 22 na potrzeby procesu rekrutacji na stanowisko ……….. (podaj stanowisko, na którym chciałbyś pracować).

Zgodę wyrażam dobrowolnie i mam prawo wglądu do podanych danych, ich zmiany lub wycofania zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, poprzez wysłanie stosownej informacji na adres: box4cv@telsgroup.pl.”

Chronimy Twoje dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27/04/2016r. (RODO).

1.    Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w cv jest TELS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-717, ul. Kłopotowskiego 22. Dane osobowe mogą zostać udostępnione do przetwarzania innym podmiotom wchodzącym w skład Grupy TELS, w tym do państwa trzeciego (T.E.L.S. Transeuropean Logistic Services Limited Ltd. w Wielkiej Brytanii, Suite 4, 11 Rosemont Road, Hampstead, London NW3 6NG; OOO ART LOGISTIC w Republice Białoruś 22A-78, Logoyskiy trakt, 220090 Mińsk), jeśli będzie to konieczne dla przeprowadzenia procesu rekrutacji.

2.    Dostęp do Twoich danych osobowych mają jedynie osoby do tego upoważnione.

3.    Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

4.    Po zakończeniu aktualnego procesu rekrutacyjnego (na stanowisko, na które aplikowałeś) Twoje dane osobowe zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich powtórne pozyskanie.

5.    Pozostawienie Twoich danych osobowych w elektronicznej bazie kandydatów Grupy TELS na potrzeby kolejnych procesów rekrutacyjnych może się odbyć jedynie po wyrażeniu przez Ciebie osobnej dobrowolnej zgody pisemnej.

6.    Przysługuje Ci prawo wglądu do podanych danych, ich zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji wymienionych praw należy wysłać e-mail z wybranym żądaniem na adres: box4cv@telsgroup.pl

7.    Masz prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych lub Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27/04/2016r. (RODO).

Pracownicy TELSO sukcesach Grupy Spółek TELS decyduje kompetentny, zaangażowany i usatysfakcjonowany zespół pracowników, który gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług. Zdajemy sobie sprawę, że najważniejszym kapitałem naszej firmy są ludzie.

Rozwój pracownikówNasz model rozwoju personelu – to organizacja samokształcąca się. Wiemy, jak ważne jest doskonalenie i rozwój kompetencji posiadanych przez naszych pracowników.
 


Historie sukcesu

Historie sukcesu.jpg
Dołączenie do zespołu TELS to szansa na pracę ze specjalistami nie tylko w dziedzinie logistyki, z profesjonalistami, pasjonatami swojej pracy. 

Kultura korporacyjna


TELS daje szansę pracy w międzynarodowym środowisku. Stawiamy na jasne zasady współpracy, rozwój, komunikację i pozytywną atmosferę. 

Proszę o telefon

Aktualności TELS

18.09.2020 Zagrożenia i ograniczenia na rynku przewozów towarowych ze względu na kryzys polityczny na Białorusi

Kryzys polityczny w Republice Białorusi bez wątpienia doprowadzi do negatywnych konsekwencji gospodarczych dla samej republiki oraz z dużym prawdopodobieństwem - do zmian na rynku przewozów towarowych między Unią Europejską, a Federacją Rosyjską. W szczególności należy spodziewać się redystrybucji przepływów ładunków tranzytowych, jeśli Mińsk zrealizuje swoje groźby w odpowiedzi na sankcje ze strony Polski i krajów bałtyckich.

07.09.2020 Oszuści się zaktywizowali: w jakich sytuacjach dochodzi do kradzieży ładunków?

Na tle wzrostu zdarzeń o charakterze przestępczym na rynku przewozów towarowych, Departament Prawny Grupy Kapitałowej TELS po raz kolejny przypomina swoim pracownikom i kontrahentom, jak ważne jest przestrzeganie „zasad prewencji” kradzieży ładunków oraz procedur dopuszczania podwykonawców do przewozu.

19.08.2020 TELS utrzymuje dodatnią dynamikę na tle ujemnych wskaźników rynkowych

Dział Marketingu Grupy TELS przedstawił kierownictwu firmy analizę pracy z klientami za pierwsze półrocze 2020 roku. Ogólne efekty współpracy przedstawiają się następująco: w I półroczu 2020 r., w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku, wzrost zleceń transportowych Grupy TELS wyniósł 5%, wzrost uzyskanego dochodu - 6%.