Nasze doswiadczenie – to Wasz sukces!

System zarządzania jakością Grupy Spółek TELS

Zarządzanie środowiskiem GS TELS

Z chwilą powstania TELS zarząd Grupy Spółek postanowił, że najwyższa jakość świadczonych usług, maksymalne spełnienie i przewidywanie wymagań naszych Zleceniodawców, jak również troska o środowisko zgodnie z ustawodawstwem w dziedzinie jego ochrony jest podstawą filozofii firmy.

W dzisiejszych warunkach posiadanie systemu zarządzania jakością jest jednym z czynników zaufania w stosunku do Grupy Spółek TELS i jej zdolności do wywiązywania się z przyjętych na siebie zobowiązań i zapewnienia terminowego i niezawodnego transportu ładunków Zleceniodawców na całym świecie.

Podstawowy cel systemu zarządzania jakością TELS — maksymalnie pełne zaspokojenie potrzeb naszych Zleceniodawców.

Oprócz tego system zarządzania jakością jest ukierunkowany na:

- zapobieganie potencjalnym niezgodnościom w trakcie świadczenia usług;
- pełne poinformowanie naszych Zleceniodawców o świadczonej usłudze;
- ciągły rozwój polegający na doskonaleniu procesów biznesowych;
- otwartość w stosunku do naszych partnerów i potencjalnych klientów; ciągłe szkolenie i podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników.

Grupa Spółek TELS deklaruje swoje dążenie do rozwoju i doskonalenia istniejącego systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami międzynarodowych norm.

Wdrożenie systemu zarządzania jakością do zarządzania GS TELS

Początki systemu zarządzania Grupy Spółek TELS sięgają okresu powstania firmy i potwierdzenia zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2000.

Swój pierwszy certyfikat zgodności z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2000 Grupa Spółek TELS uzyskała w 2005 roku od przedstawicieli międzynarodowej sieci jednostek certyfikujących IQNet firmy «TEST — S. Petersburg». Każdego roku potwierdzamy zgodność z wymaganiami międzynarodowych norm podczas audytów inspekcyjnych.

W czerwcu 2007 roku powołano Dział Zarządzania Jakością. Do funkcji działu należy wsparcie funkcjonowania systemu zarządzania jakością i jego ciągłe doskonalenie, a także tworzenie i wdrażanie innych systemów zarządzania jakością bazujących na międzynarodowych normach ISO.

W latach 2007–2008 do systemu zarządzania jakością Grupy Spółek TELS został włączony system zarządzania ekologicznego, spełniający wymagania międzynarodowej normy ISO 14001:2004 , w ramach systemu zarządzania ekologicznego określone zostały ważne aspekty ekologiczne.

Zgodność zintegrowanego systemu zarządzania z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2000 i międzynarodowej normy ISO 14001:2004 została potwierdzona podczas audytu certyfikacyjnego, przeprowadzonego we wrześniu 2008 roku przez audytorów Zrzeszenia Certyfikującego «Rosyjski Rejestr» — partnera międzynarodowej sieci IQNet. Zintegrowany system zarządzania został wysoko oceniony przez audytorów.

We wrześniu 2010 roku wszystkie oddziały GS TELS zostały certyfikowane jako odpowiadające wymaganiom międzynarodowej normy ISO 9001:2008 .

Audyt inspekcyjny, który odbył się w Grupie Spółek TELS we wrześniu 2011 roku, potwierdził zgodność systemu zarządzania TELS z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2008.

W 2017 roku Grupa TELS została certyfikowana zgodnie z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2015. Firma opracowała, wdrożyła i utrzymuje system zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2015, jak również system zarządzania ekologicznego zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001:2015.

W październiku 2008 roku została przeprowadzona SQAS-ocena zgodności działalności Grupy Spółek TELS z wymaganiami Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego (CEFIC) wobec firm transportowo-spedycyjnych. Oceny dokonywał audytor Bureau Veritas Ceritfication posiadający akredytację CEFIC do oceny firm transportowo-spedycyjnych. Podczas oceny sprawdzano następujące aspekty działalności firmy: jakość świadczonych usług, ochronę środowiska, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zapewnienie bezpieczeństwa podczas przewozów towarowych. Sprawozdanie z oceny dostępne jest dla firm-członków Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego w elektronicznej bazie danych CEFIC.

W 2010 roku Grupa Spółek TELS uzyskała certyfikat ExxonMobil . Jest to największa na świecie firma naftowa stawiającą wobec swoich partnerów w dziedzinie usług logistycznych surowe wymagania ekologiczne znacznie przewyższające normy ISO.

System zarządzania ekologicznego Grupy Spółek

Zarząd Grupy Spółek TELS w chwili jej powstania oznajmiał, że powinniśmy odpowiadać nie tylko za jakość świadczonych usług przed naszymi zleceniodawcami, ale również powinniśmy odpowiadać za wpływ naszej działalności na środowisko naturalne i społeczeństwo.

Dalszym etapem rozwoju systemu zarządzania Grupy Spółek TELS, bazującego na zasadach zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000 (od września 2010 roku — ISO 9001:2008 ), stało się opracowanie systemu zarządzania ekologicznego, bazującego na zasadach normy ISO 14001:2004 .

Stworzenie i utrzymanie systemu zarządzania ekologicznego w Grupie Spółek TELS jest kolejnym dowodem na to, że przyjmujemy na siebie dodatkowe zobowiązania wobec społeczeństwa i przyczyniamy się do ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Podstawowe cele Grupy Spółek TELS w zakresie zarządzania ekologicznego:

- zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery poprzez dalsze powiększenie własnej floty pojazdów spełniających aktualną normę EURO 5 oraz wykorzystanie w transportach europejskich pojazdów podwykonawców;
- stworzenie systemu oceny ryzyka i zapobiegania potencjalnym sytuacjom awaryjnym, które mogą powstać w trakcie realizacji przewozów towarowych, w tym podczas przewozów ładunków niebezpiecznych;
- poinformowanie naszych partnerów o posiadaniu systemu zarządzania ekologicznego i wymaganiach, które Grupa Spółek TELS stawia wobec podwykonawców;
- podniesienie poziomu edukacji ekologicznej swoich pracowników 

Certyfikaty

 • ISMS Certificate TELS-PL

   ISMS Certificate TELS-PL
 • ISMS Certificate TELS-UA

   ISMS Certificate TELS-UA
 • ISMS Certificate TELS-BY

   ISMS Certificate TELS-BY
 • ISMS Certificate TELS-RUS

   ISMS Certificate TELS-RUS
 • ISMS Certificate TELS-Logistic

   ISMS Certificate TELS-Logistic
 • ISMS Certificate ART-Logistic

   ISMS Certificate ART-Logistic
 • Quality Management System Certificate 2018 p 1

   Quality Management System Certificate 2018 p 1
 • Quality Management System Certificate 2018 p 2

   Quality Management System Certificate 2018 p 2
 • Quality Management System Certificate 2018 p 3

   Quality Management System Certificate 2018 p 3
 • Quality Management System Certificate 2018 p 4

   Quality Management System Certificate 2018 p 4
 • Quality Management System Certificate 2018 p 5

   Quality Management System Certificate 2018 p 5
 • Environmental management system certificate 2018 p 1

   Environmental management system certificate 2018 p 1
 • Environmental management system certificate 2018 p 2

   Environmental management system certificate 2018 p 2
 • Environmental management system certificate 2018 p 3

   Environmental management system certificate 2018 p 3
 • Environmental management system certificate 2018 p 4

   Environmental management system certificate 2018 p 4
 • Environmental management system certificate 2018 p 5

   Environmental management system certificate 2018 p 5
 • SQAS 2017

   SQAS 2017
 • FIATA Certificate

   FIATA Certificate
 • Certificate of Belarusian Association of International Forwarders

   Certificate of Belarusian Association of International Forwarders
 • Association of International Automobile Carriers of the Russian Federation

   Association of International Automobile Carriers of the Russian Federation
 • Annex to the Certificate ISO 9001:2008

   Annex to the Certificate ISO 9001:2008
 • Annex to the Certificate ISO 14001:2004

   Annex to the Certificate ISO 14001:2004
 • Certificate ISO 9001:2008

   Certificate ISO 9001:2008
Proszę o telefon

Aktualności TELS

31.07.2020 Trzy opcje organizacji znakowania towarów importowanych do Rosji

Obecnie w Rosji trwają próby w zakresie rejestracji towarów w systemie „Честный ЗНАК” (Uczciwy ZNAK) z oznaczeniem kodami Data Matrix. Od 1 lipca 2020 r. obowiązkowe jest znakowanie wszystkich leków, butów i papierosów. Od 1 października 2020 r. obowiązek ten wejdzie w życie w zakresie perfum i wód toaletowych oraz artykułów fotograficznych, od 1 listopada - opon i felg, od 1 stycznia - artykułów przemysłu lekkiego.

29.06.2020 TELS otrzymała wysoką ocenę w dziedzinie CSR

Szanowni współpracownicy i partnerzy, z dumą informujemy, że w tym roku nasza spółka przeszła audyt zgodności z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), otrzymując Srebrny Medal i zajmując honorowe miejsce w TOP 25% wśród wszystkich firm, które przechodzą ocenę zgodności CSR na platformie EcoVadis.

16.06.2020 Obowiązkowe znakowanie obuwia i leków w Federacji Rosyjskiej rozpocznie się od 1 lipca

Data rozpoczęcia obowiązywania obowiązkowego znakowania leków, obuwia i papierosów kodami Data Matrix z rejestracją w systemie "Честный ЗНАК" (Chestnyy ZNAK) przenosić się dłużej nie będzie.

Mapa strony