Nasze doswiadczenie – to Wasz sukces!

System zarządzania jakością Grupy Spółek TELS

Zarządzanie środowiskiem GS TELS

Z chwilą powstania TELS zarząd Grupy Spółek postanowił, że najwyższa jakość świadczonych usług, maksymalne spełnienie i przewidywanie wymagań naszych Zleceniodawców, jak również troska o środowisko zgodnie z ustawodawstwem w dziedzinie jego ochrony jest podstawą filozofii firmy.

W dzisiejszych warunkach posiadanie systemu zarządzania jakością jest jednym z czynników zaufania w stosunku do Grupy Spółek TELS i jej zdolności do wywiązywania się z przyjętych na siebie zobowiązań i zapewnienia terminowego i niezawodnego transportu ładunków Zleceniodawców na całym świecie.

Podstawowy cel systemu zarządzania jakością TELS — maksymalnie pełne zaspokojenie potrzeb naszych Zleceniodawców.

Oprócz tego system zarządzania jakością jest ukierunkowany na:

- zapobieganie potencjalnym niezgodnościom w trakcie świadczenia usług;
- pełne poinformowanie naszych Zleceniodawców o świadczonej usłudze;
- ciągły rozwój polegający na doskonaleniu procesów biznesowych;
- otwartość w stosunku do naszych partnerów i potencjalnych klientów; ciągłe szkolenie i podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników.

Grupa Spółek TELS deklaruje swoje dążenie do rozwoju i doskonalenia istniejącego systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami międzynarodowych norm.

Wdrożenie systemu zarządzania jakością do zarządzania GS TELS

Początki systemu zarządzania Grupy Spółek TELS sięgają okresu powstania firmy i potwierdzenia zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2000.

Swój pierwszy certyfikat zgodności z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2000 Grupa Spółek TELS uzyskała w 2005 roku od przedstawicieli międzynarodowej sieci jednostek certyfikujących IQNet firmy «TEST — S. Petersburg». Każdego roku potwierdzamy zgodność z wymaganiami międzynarodowych norm podczas audytów inspekcyjnych.

W czerwcu 2007 roku powołano Dział Zarządzania Jakością. Do funkcji działu należy wsparcie funkcjonowania systemu zarządzania jakością i jego ciągłe doskonalenie, a także tworzenie i wdrażanie innych systemów zarządzania jakością bazujących na międzynarodowych normach ISO.

W latach 2007–2008 do systemu zarządzania jakością Grupy Spółek TELS został włączony system zarządzania ekologicznego, spełniający wymagania międzynarodowej normy ISO 14001:2004 , w ramach systemu zarządzania ekologicznego określone zostały ważne aspekty ekologiczne.

Zgodność zintegrowanego systemu zarządzania z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2000 i międzynarodowej normy ISO 14001:2004 została potwierdzona podczas audytu certyfikacyjnego, przeprowadzonego we wrześniu 2008 roku przez audytorów Zrzeszenia Certyfikującego «Rosyjski Rejestr» — partnera międzynarodowej sieci IQNet. Zintegrowany system zarządzania został wysoko oceniony przez audytorów.

We wrześniu 2010 roku wszystkie oddziały GS TELS zostały certyfikowane jako odpowiadające wymaganiom międzynarodowej normy ISO 9001:2008 .

Audyt inspekcyjny, który odbył się w Grupie Spółek TELS we wrześniu 2011 roku, potwierdził zgodność systemu zarządzania TELS z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2008.

W 2017 roku Grupa TELS została certyfikowana zgodnie z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2015. Firma opracowała, wdrożyła i utrzymuje system zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2015, jak również system zarządzania ekologicznego zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001:2015.

W październiku 2008 roku została przeprowadzona SQAS-ocena zgodności działalności Grupy Spółek TELS z wymaganiami Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego (CEFIC) wobec firm transportowo-spedycyjnych. Oceny dokonywał audytor Bureau Veritas Ceritfication posiadający akredytację CEFIC do oceny firm transportowo-spedycyjnych. Podczas oceny sprawdzano następujące aspekty działalności firmy: jakość świadczonych usług, ochronę środowiska, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zapewnienie bezpieczeństwa podczas przewozów towarowych. Sprawozdanie z oceny dostępne jest dla firm-członków Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego w elektronicznej bazie danych CEFIC.

W 2010 roku Grupa Spółek TELS uzyskała certyfikat ExxonMobil . Jest to największa na świecie firma naftowa stawiającą wobec swoich partnerów w dziedzinie usług logistycznych surowe wymagania ekologiczne znacznie przewyższające normy ISO.

System zarządzania ekologicznego Grupy Spółek

Zarząd Grupy Spółek TELS w chwili jej powstania oznajmiał, że powinniśmy odpowiadać nie tylko za jakość świadczonych usług przed naszymi zleceniodawcami, ale również powinniśmy odpowiadać za wpływ naszej działalności na środowisko naturalne i społeczeństwo.

Dalszym etapem rozwoju systemu zarządzania Grupy Spółek TELS, bazującego na zasadach zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000 (od września 2010 roku — ISO 9001:2008 ), stało się opracowanie systemu zarządzania ekologicznego, bazującego na zasadach normy ISO 14001:2004 .

Stworzenie i utrzymanie systemu zarządzania ekologicznego w Grupie Spółek TELS jest kolejnym dowodem na to, że przyjmujemy na siebie dodatkowe zobowiązania wobec społeczeństwa i przyczyniamy się do ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Podstawowe cele Grupy Spółek TELS w zakresie zarządzania ekologicznego:

- zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery poprzez dalsze powiększenie własnej floty pojazdów spełniających aktualną normę EURO 5 oraz wykorzystanie w transportach europejskich pojazdów podwykonawców;
- stworzenie systemu oceny ryzyka i zapobiegania potencjalnym sytuacjom awaryjnym, które mogą powstać w trakcie realizacji przewozów towarowych, w tym podczas przewozów ładunków niebezpiecznych;
- poinformowanie naszych partnerów o posiadaniu systemu zarządzania ekologicznego i wymaganiach, które Grupa Spółek TELS stawia wobec podwykonawców;
- podniesienie poziomu edukacji ekologicznej swoich pracowników 

Certyfikaty

 • ISMS Certificate TELS-PL

   ISMS Certificate TELS-PL
 • ISMS Certificate TELS-UA

   ISMS Certificate TELS-UA
 • ISMS Certificate TELS-BY

   ISMS Certificate TELS-BY
 • ISMS Certificate TELS-RUS

   ISMS Certificate TELS-RUS
 • ISMS Certificate TELS-Logistic

   ISMS Certificate TELS-Logistic
 • ISMS Certificate ART-Logistic

   ISMS Certificate ART-Logistic
 • Quality Management System Certificate 2018 p 1

   Quality Management System Certificate 2018 p 1
 • Quality Management System Certificate 2018 p 2

   Quality Management System Certificate 2018 p 2
 • Quality Management System Certificate 2018 p 3

   Quality Management System Certificate 2018 p 3
 • Quality Management System Certificate 2018 p 4

   Quality Management System Certificate 2018 p 4
 • Quality Management System Certificate 2018 p 5

   Quality Management System Certificate 2018 p 5
 • Environmental management system certificate 2018 p 1

   Environmental management system certificate 2018 p 1
 • Environmental management system certificate 2018 p 2

   Environmental management system certificate 2018 p 2
 • Environmental management system certificate 2018 p 3

   Environmental management system certificate 2018 p 3
 • Environmental management system certificate 2018 p 4

   Environmental management system certificate 2018 p 4
 • Environmental management system certificate 2018 p 5

   Environmental management system certificate 2018 p 5
 • SQAS 2017

   SQAS 2017
 • FIATA Certificate

   FIATA Certificate
 • Certificate of Belarusian Association of International Forwarders

   Certificate of Belarusian Association of International Forwarders
 • Association of International Automobile Carriers of the Russian Federation

   Association of International Automobile Carriers of the Russian Federation
 • Annex to the Certificate ISO 9001:2008

   Annex to the Certificate ISO 9001:2008
 • Annex to the Certificate ISO 14001:2004

   Annex to the Certificate ISO 14001:2004
 • Certificate ISO 9001:2008

   Certificate ISO 9001:2008
Proszę o telefon

Aktualności TELS

18.09.2020 Zagrożenia i ograniczenia na rynku przewozów towarowych ze względu na kryzys polityczny na Białorusi

Kryzys polityczny w Republice Białorusi bez wątpienia doprowadzi do negatywnych konsekwencji gospodarczych dla samej republiki oraz z dużym prawdopodobieństwem - do zmian na rynku przewozów towarowych między Unią Europejską, a Federacją Rosyjską. W szczególności należy spodziewać się redystrybucji przepływów ładunków tranzytowych, jeśli Mińsk zrealizuje swoje groźby w odpowiedzi na sankcje ze strony Polski i krajów bałtyckich.

07.09.2020 Oszuści się zaktywizowali: w jakich sytuacjach dochodzi do kradzieży ładunków?

Na tle wzrostu zdarzeń o charakterze przestępczym na rynku przewozów towarowych, Departament Prawny Grupy Kapitałowej TELS po raz kolejny przypomina swoim pracownikom i kontrahentom, jak ważne jest przestrzeganie „zasad prewencji” kradzieży ładunków oraz procedur dopuszczania podwykonawców do przewozu.

19.08.2020 TELS utrzymuje dodatnią dynamikę na tle ujemnych wskaźników rynkowych

Dział Marketingu Grupy TELS przedstawił kierownictwu firmy analizę pracy z klientami za pierwsze półrocze 2020 roku. Ogólne efekty współpracy przedstawiają się następująco: w I półroczu 2020 r., w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku, wzrost zleceń transportowych Grupy TELS wyniósł 5%, wzrost uzyskanego dochodu - 6%.

Mapa strony